Weersverwachting
Arendonk
Meer weer in Arendonk

Inkom

Een volle dag autosport voor de zeer plezierige inkomprijs van 10 euro en voor kinderen t/m 14 jaar 5 euro. De inkom voor Zaterdag (vrije training) is gratis.

Na onze jarenlange administratieve strijd en onze verkregen vergunning op 13 maart 2020, zijn we nog niet verlost van alle zorgen.

Tijdens de coronalockdown liep ook de beroepstermijn tegen deze verkregen vergunning, en die termijn is nu omwille van de lockdown zelfs uitgebreid van 30 naar 60 dagen.

Op vrijdag 29 mei 2020 kregen wij de mededeling dat er beroep is aangetekend tegen onze vergunning en dat het beroep weerhouden is. Er start nu een behandelingstermijn van maximum 120 dagen, waarbij ook het advies van 10 officiële instanties in overweging genomen moet worden.

Tegelijkertijd kregen we een uitnodiging van het POVC om de hoorcommissie bij te wonen, welke vermoedelijk zal doorgaan op 11 augustus 2020.

Door deze zaken zullen wij niet meer in staat zijn om alles in gereedheid te brengen voor de heropening van het volledige circuit tijdens het seizoen 2020. Wij hopen dan ook op een positieve uitspraak van de omgevingsvergunningscommissie, om alsnog dit jaar te kunnen aanvangen met de nodige werken en aanpassingen van ons circuit.

Zodoende hopen wij om onze opening te kunnen organiseren in het voorjaar van 2021, waarna we weer op een aangepaste en volledige omloop onze geliefde hobby kunnen inrichten.

Wordt nogmaals vervolgd …

Met sportieve en vriendelijke groeten,

Bestuur van Glosso Circuit Arendonk vzw

Communiqué de presse 2 Glosso Circuit Arendonk asbl

 

Après nos années de difficultés administratives et notre permis obtenu le 13 mars 2020, nous ne sommes toujours pas libérés de tous soucis.

Pendant le confinement suite à la crise du coronavirus, le délai d’appel contre ce permis obtenu a également pris court, et ce délai a maintenant été étendu de 30 à 60 jours en raison du confinement.

Le vendredi 29 mai 2020, nous avons reçu la notification qu’un appel a été interjeté contre notre permis et que l’appel a été retenu. Une période de traitement de 120 jours maximum commence dès maintenant, l’avis de 10 organismes officiels étant également pris en considération.

Dans le même temps, nous avons reçu une invitation du POVC afin d’assister au comité d’audience, qui devrait avoir lieu le 11 août 2020.

Pour ces raisons, nous ne serons plus en mesure de tout préparer pour la réouverture de l’ensemble du circuit au cours de la saison 2020. Nous espérons donc un jugement positif de la part du comité des permis environnementaux, afin de pouvoir commencer cette année les travaux et ajustements nécessaires à notre circuit.

De cette façon, nous espérons pouvoir organiser notre ouverture au printemps 2021, après quoi nous pourrons nous adonner à notre cher passe-temps sur un circuit adapté et complet.

 

A suivre, encore et toujours…

Bien sportivement et amicalement,

Comité de direction de Glosso Circuit Arendonk asbl

 

Press Release 2 Glosso Circuit Arendonk vzw

 

After our administrative struggle that has lasted years and our licence acquisition on 13 March 2020, we are still left with a number of concerns.

The appeal period against this issued licence also ran during the corona lockdown, and the period has now been extended from 30 to 60 days because of the lockdown.

On Friday 29 May 2020, we were notified that an appeal had been made against our licence and that the appeal was upheld. A review period of a maximum of 120 days now starts, with the advice of 10 official bodies also being taken into consideration.

At the same time we received an invitation from the POVC to attend the appeals commission, which will presumably sit on 11 August 2020.

These matters mean we will no longer be able to have everything ready for the reopening of the complete circuit during the 2020 season. We accordingly hope for a favourable judgement from the environmental licencing commission, to still be able to start the necessary work and adaptations of our circuit this year.

We then hope to be able to organise our opening in the spring of 2021, after which we can again organise our beloved hobby on an adapted and complete circuit.

 

To be continued …

 

With sporting and kind regards,

Management of Glosso Circuit Arendonk vzw

Facebook Twitter Email

Beste,

Wij hebben nog heel wat belangrijke administratieve voorbereidingen te doen in verband met het Besluit van de Deputatie van onze Provincie.

Ook fysiek zijn we als vzw nog altijd gebonden aan de coronamaatregelen.

Wij volgen de situatie op de voet op, en gaan van start met de praktische werken, die zeker wel zonder tegenslagen een viertal maanden in beslag zullen nemen.

 

Met sportieve groeten.

Staf Meulemans

Facebook Twitter Email

(NL)

Omgevingsvergunning Glosso Circuit Arendonk goedgekeurd

 

Beste Sportvriend,

Beste Allemaal,

Na een jarenlange administratieve en juridische strijd langs diverse openbare instellingen, delen we jullie mee dat we onze omgevingsvergunning hebben binnengehaald.

Op donderdag 26 maart 2020 hebben we van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen onze goedgekeurde omgevingsvergunning verkregen. Deze vergunning bevat dwingende milderende maatregelen en heeft een looptijd van onbepaalde duur.

Echter voor de verwezenlijking van deze maatregelen hebben wij als vzw toch wel een viertal maanden nodig. Het is ons streven om zo spoedig mogelijk een racekalender op te stellen, de opening van ons circuit te laten plaatsvinden, alsook enkele wedstrijden te organiseren. We zijn hierbij ook afhankelijk van de coronamaatregelen. We volgen de situatie op de voet en we gaan van start van zodra het mogelijk is.

Wordt vervolgd…

Met sportieve en vriendelijke groeten,
Bestuur van Glosso Circuit Arendonk vzw

(FR)

Permis d’environnement Glosso Circuit Arendonk approuvé

 

Cher ami sportif,

Chers tous,

Après des années de batailles administratives et juridiques auprès de diverses institutions publiques, nous vous informons que nous avons obtenu notre permis environnemental.

Le jeudi 26 mars 2020, nous avons obtenu notre permis d’environnement approuvé de la part de la députation permanente de la province d’Anvers. Ce permis contient des mesures d’atténuation obligatoires et a une durée indéterminée.

Cependant, en tant qu’association à but non lucratif, nous avons besoin de quatre mois pour réaliser ces mesures. Notre objectif est de mettre en place un calendrier des courses dans les plus brefs délais, d’ouvrir notre circuit et d’organiser des courses. Nous dépendons également des mesures en matière de coronavirus. Nous suivons la situation de près et nous commencerons dès que possible.

A suivre…

Salutations sportives et amicales,

Le conseil d’administration de Glosso Circuit Arendonk asbl
(ENG)

Environmental permit for Glosso Circuit Arendonk approved

 

Dear fellow sports fan,

Dear all,

After years of administrative and legal struggles involving various public institutions, we are happy to inform you that we have obtained our environmental permit.
On Thursday 26 March 2020 we received our approved environmental permit from the Provincial Executive of the Province of Antwerp. This permit includes imperative alleviating measures and is valid for an indefinite period.

However, as a non-profit organisation we do need some four months to implement these measures. It is our aim to draw up a race schedule as soon as possible, have the opening of our circuit take place, while organising a number of races. We are also dependent on the corona measures here. We are following the situation closely and will be starting as soon as proves possible.

To be continued…

With sporting and kind regards,

Management of Glosso Circuit Arendonk vzw

(DE)

Umweltgenehmigung für Glosso Circuit Arendonk erteilt

 

Liebe Sportfreunde,

Liebe Interessierte,

Nach jahrelanger Arbeit, um diverse administrative und juristische Vorgaben zu erfüllen, dürfen wir heute bekanntgeben, dass wir unsere Umweltgenehmigung erhalten haben.

Am Donnerstag, den 26. März 2020, hat der Provinzialausschuss der Provinz Antwerpen uns die bestätigte Umweltgenehmigung ausgestellt. Die Genehmigung schreibt zwingende Ausgleichsmaßnahmen vor und gilt auf unbestimmte Zeit.

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen werden wir als gemeinnütziger Verein allerdings etwa vier Monate benötigen. Wir werden alles tun, um so schnell wie möglich einen Rennkalender aufzustellen, die Eröffnung unserer Rennstrecke zu planen und einige Rennen zu organisieren. Dabei sind wir auch von den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus abhängig. Wir verfolgen die Lage genau und werden loslegen, sobald es möglich ist.

Fortsetzung folgt!

 

Mit sportlichen und freundlichen Grüßen

Vorstand des Glosso Circuit Arendonk vzw

Facebook Twitter Email

663O8795Download Hier (word) of hier (pdf) de aanvraag voor bijscholing of opleiding baancommissaris en veiligheidschef.
Op het Glosso circuit te Arendonk op 08/02/2020.

Gelieve dit formulier in te vullen en naar Forrest Filiep terug te bezorgen.
Of  naar Staf Stoffels door mailen , die zorgt dat het in orde komt.

Voor inlichtingen kan je ook terecht bij Staf Stoffels.
Alvast  bedankt en nog een prettig einde jaar.

Met vriendelijke groeten, Staf Stoffels

 

Forrest Filiep
Roterijstraat 84
8500 Kortrijk
fc418137@skynet.be
+32  475 221795
V.Z.W. SCUDERIA VERVICA

Facebook Twitter Email

PERSBERICHT Nr. 6/ 2019          29 September 2019,  Opendeur races Rallycross

Op 29 september was  het circuit in de Kempen weer het strijdtoneel voor de amateur racers. De ploten die nog niet in het bezit zijn van een licentie kwamen hun kunsten komen vertonen in een echte race op het korte Glosso circuit.
Een prima gelegenheid om te proeven van het echte rallycross gevoel.

De weergoden werkten dit keer niet mee, de hemelsluizen gingen diverse keren open en maakten van het circuit een glibber en modderboel. Toch was er aardig wat publiek afgekomen om de piloten in spe aan te moedigen.

 De volgende klassen kwamen aan de start aan de start:

- Dames reeksen

Bij de dames stond er geen maat op Caro Scharlaeken in de supersnelle Honda CRX zij won deze klasse met overmacht. Het gevecht was er voor de overige podiumplaatsen. Seline Vaesen in de BMW E36 mocht als tweede op het podium en Arianne van Lommel in BMW E46 bezette de derde podiumplek.

- 1600 (wagens met een motorinhoud minder dan 1600 cc)

In deze klasse wist Sander Mols in Opel Corsa er met de grootste beker vandoor te gaan de tweede plaats was voor Nico Bellen, ook in een Opel maar dan een Astra. Jack van Weert in Ford Fiesta kwam als derde over de streep.

+1600 (wagens met een motorinhoud van meer dan 1600 cc)

Competitie wagens (wagens die meerijden in de regionale, nationale of internationale races)

De snelste klasse was een prooi voor Ruud Lavrijsen in de Peugeot 206 GTI op een zucht was Jo Weltjens in de mooie Ford Focus en derde was Davy Raeves in Rover MG ZR.
.4×4 wagens (vier wiel aangedreven wagens)

In deze klasse slechts twee deelnemers. Toch wisten de heren er een mooie show van te maken. In de finale pakte Andre Severijns in de Audi TT resoluut de leiding en stond deze niet meer af. Luc Lambrechts in de Subaru Impreza werd tweede.

De organisatie kijkt ondanks de vergunningsproblemen terug op een geslaagd kort seizoen. We hebben toch mooie races gezien en het publiek wist de weg naar ons circuit in de Kempen goed te vinden. Wij (de organisatie) bedanken alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en hopen u volgend seizoen allen in goede gezondheid terug te zien op ons mooie circuit.

lavrijsen Maeyninckx mols scharlaekenseverijnspodium_e podiumA podiumB podiumc podiumD

Facebook Twitter Email

Next race

laatste foto’s

Sponsoren/Partners

NB In verband met het reserveren/bestellen van eten en drank verzoeken wij pers zich minimaal 1 week van tevoren via mail aan te melden op pers@glossocircuit.be

Powered by

Archives